Địa chỉ: Số 68B Trương Vân Lĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline: 0911 88 11 22

..: Soạn thảo hợp đồng, đơn từ

Soạn thảo đơn từ, hợp đồng ...

Cập nhật: Thứ 3, ngày 08/12/2020
Lượt xem: 379
Soạn thảo đơn từ, hợp đồng
 

*Soạn thảo đơn từ, văn bản là công việc yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các quy định pháp luật có liên quan. 
 

1. Soạn thảo đơn từ, văn bản khác:

- Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn ly hôn ...
- Soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo.
- Soạn thảo các loại đơn yêu cầu, đề nghị.
- Soạn thảo Giấy ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền.
- Và soạn thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng.

2. Soạn thảo hợp đồng:
- Soạn thảo hợp đồng  cho thuê nhà đất
- Soạn thảo hợp đồng vay tài sản.
- soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản.
- Soạn thảo hợp đồng kinh tế.
 - Soạn thảo hợp đồng khác.

3. Soạn thảo di chúc:

- Dịch vụ soạn thảo di chúc, thể hiện ý chí của người để lại di sản;
- Làm chứng di chúc được lập;
- Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc.
- Khai nhận di sản thừa kế.
- Kết hợp cùng phòng công chứng, Uỷ ban nhân dân làm thủ tục công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc - di sản - thừa kế khác.

 


Các tin liên quan:

TIN TỨC / SỰ KIỆN